Adunări și scăderi 0-100 – [5]

25 bonus points
0 successes
English
0
(0)

Noțiunile matematice învățate în clasa I se vor consolida rezolvând exercițiile următoare.

Chicky Briki loves bacterias. He created a weird bacteria that makes kids not to want to go outside to play with their friends. Fight now to destroy the bacteria attack!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Examples of questions from "Adunări și scăderi 0-100 – [5]"

  • Scăzătorul este 26, diferența este 55. Cât este descăzutul?
  • Suma numerelor impare cuprinse între 24 și 30 este...
  • Din cel mai mare numar par de două cifre identice ia cel mai mic număr impar format din zeci și unități. Ai obținut...

Do you think you can make a better quiz than Adunări și scăderi 0-100 – [5]?

Create your own quiz!
Problems with Adunări și scăderi 0-100 – [5]? Report!

Main Partner:

Supporters:

Total time: 1696413042.4435 s