Alexandru Ioan Cuza

27 bonus points
0 successes
English
0
(0)

Domnitorul Unirii Principatelor a participat activ la revoluția de la 1848-1849 din Moldova. Este ales domnitor al al celor două țări – Moldova și Țara Românească – la 24 ianuarie 1859. În timpul domniei sale, se vor înfăptui numeroase reforme care vor moderniza statul român și vor crea condițiile realizării următorului obiectiv național – câștigarea independenței de stat.

Uhubau said he’s smarter than you. Do you prove him otherwise?

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Examples of questions from "Alexandru Ioan Cuza"

  • În decembrie 1863 se adoptă reforma
  • Act cu valoare constituțională adoptat în timpul domniei lui A.I.Cuza
  • Reforma rurală (agrară) a fost adoptată în anul

Do you think you can make a better quiz than Alexandru Ioan Cuza?

Create your own quiz!
Problems with Alexandru Ioan Cuza? Report!

Main Partner:

Supporters:

Total time: 1695873888.8135 s