Atom. Molul de atomi.

25 bonus points
0 successes
English
0
(0)

Testul cuprinde noţiuni generale legate de atom şi molul de atomi.

It’s not true! Stupidika said that the phones are death to the brain. So it is. Win this battle!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Examples of questions from "Atom. Molul de atomi."

  • Sarcina nucleară pentru elementul care are 8 electroni şi 8 neutroni este:
  • Care din următoarele configuraţii electronice este considerată ca fiind stabilă:
  • Ce masă de sodiu exprimată în grame se află în 0,1 moli de sodiu?                                                                         Se dă: ANa=23

Do you think you can make a better quiz than Atom. Molul de atomi.?

Create your own quiz!
Problems with Atom. Molul de atomi.? Report!

Main Partner:

Supporters:

Total time: 1695290558.2718 s