Conservarea biodiversitatii

35 bonus points
0 successes
English
0
(0)

Modulul 1: Conservarea biodiversitatii
Clasa a XII-a
Test de recapitulare

Ufo wrote on the blackboard only stupid things and signed with your name. Win this battle so Miss and your colleagues can see that you didn’t do it.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Examples of questions from "Conservarea biodiversitatii"

  • Procesul prin care o specie poate să dispară total se numeşte: a. izolare geografică b. pseudoextincţie c. extincţie d. izolare reproductivă
  • Speciile de plante specifice unei anumite regiuni sunt: a. adventive; b. endemice, c. cosmopolite; d. întâmplătoare
  • Indicii folosiţi pentru estimarea diversităţii speciilor sunt: a. grafice; b. hărţi; c. ecuaţii; d. calificative.

Do you think you can make a better quiz than Conservarea biodiversitatii?

Create your own quiz!
Problems with Conservarea biodiversitatii? Report!

Main Partner:

Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni Conținutul acestui site nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Supporters:

Total time: 1670374060.0641 s