Evul Mediu în lume – turcii, francezii, englezii, ungurii, rușii

26 bonus points
0 successes
English
0
(0)

Crearea acestui quiz are ca scop formarea anumitor competențe elevilor: localizarea în timp și spațiu a evenimentelor istorice studiate, utilizarea termenilor istorici în diferite situații de comunicare.

Megalix conceived a plan to paralyze all education in the country. They will throw with giant space rocks towards all the schools. It will be a disaster. Victimes, chaos. You have to stop them. Good luck!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Examples of questions from "Evul Mediu în lume – turcii, francezii, englezii, ungurii, rușii"

  • Epoca Medievală a fost marcată de:
  • Precizează care este explicația termenului "monarh".
  • Unul dintre regii cei mai importanți ai Ungariei a fost ................

Do you think you can make a better quiz than Evul Mediu în lume – turcii, francezii, englezii, ungurii, rușii?

Create your own quiz!
Problems with Evul Mediu în lume – turcii, francezii, englezii, ungurii, rușii? Report!

Main Partner:

Supporters:

Total time: 1695421997.511 s