Grupuri de litere – [7]

28 bonus points
0 successes
English
0
(0)

Prin acest quiz se urmărește asocierea sunetului cu grupul de litere corespunzător; identificarea în cuvintele date a grupurilor de litere învăţate, despărţind în silabe cuvintele date; recunoașterea suntelor învăţate în cuvinte, în diferite poziţii ( iniţială, mediană, finală );completarea corectă a cuvintelor lacunare cu grupurile de litere, respectiv propoziţiile cu cuvintele potrivite.

Multi Eyes throw with hypnotic small to make you not like reading and learning. Hold your breath for 2 seconds and defeat her in this fight!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Examples of questions from "Grupuri de litere – [7]"

  • În textul : ,,Pe malul râului Chiriac şi unchiul Achim sunt pe malul râului. Răchitele îşi apleacă ramurile spre apa zglobie. Unele chiar ating unda străvezie." grupul ,,chi" se găsește de .... ori.
  • Desparte în silabe cuvântul ,,magician".
  • Completați proverbele: .............. ............... după doi iepuri, nu prinde niciunul. ....... ție nu îți .........., altuia nu-i ....

Do you think you can make a better quiz than Grupuri de litere – [7]?

Create your own quiz!
Problems with Grupuri de litere – [7]? Report!

Main Partner:

Kidibot este sustinut de Electrica

Supporters:

Total time: 1659919382.3993 s