Lecția 17. PROBLEME CARE SE REZOLVĂ CU AJUTORUL ECUAȚIILOR – pregătirea Evaluării Naționale 2020

30 bonus points
0 successes
English
0
(0)

Noțiuni de reamintit

ETAPA 1 : Citim cu atenție enunțul până sunt înțelese: datele problemei și cerințele acesteia ( nu se punctează)

ETAPA a II-a: Rezolvarea propriu-zisă ( se punctează)

– stabilim necunoscuta ( de obicei aceasta este cea care se cere)

– notăm necunoscuta ( de obicei cu x)

– interpretăm matematic tot enunțul problemei- vom obține ecuația

– rezolvăm ecuația

– interpretăm soluția ecuației

– formulăm concluzia finală ( răspunsul la cerința problemei)

ETAPA a III-a: Verificarea ( nu se punctează, dar ne poate da indicii pentru rezolvarea corectă)

Exemple:

1) Un biciclist parcurge o distanță în trei etape: în prima 20% din total, în a doua

23

din rest, în a treia, restul de 32 km. Ce distanță a parcurs biciclistul?

Rezolvare:

Fie x= distanța parcursă de biciclist ( notația este chiar mărimea cerută în enunț) În prima zi:

20%

din x=

20100·x=x5

, rămân

x-x5=4×5

În a doua zi:

23

din

4×5=23·4×5=8×15

, rest

4×53)-8×15=4×15

În a treia zi:

4×15=32⇒x=32·154⇒x=120

Biciclistul a parcurs 120 de km.

2) Trei copii au, în total 300 de mere. Dacă numărul merelor primului copil este de trei ori mai mare decât numărul merelor celui de-al doilea și cu 5 mai mic decât numărul merelor celui de-al treilea, aflați câte mere are în plus al doilea copil față de al treilea copil.

Rezolvare:

Fie x= numărul merelor primului copil( notația este o mărime care ne va ajuta să aflăm mărimea cerută în enunț)

al doilea copil are 3x mere

al treilea copil are x+5 mere

⇒x+3x+x+5=300⇔5x=295⇔x=59

Primul copil are 59 de mere,

al doilea are

59·3=177

de mere,

al treilea are 59+5=64 de mere.

Al doilea copil are în plus față de al treilea copil 177-64=113 mere.

Riscuri (greșeli)

– să nu scriem corect ecuația ( uneori dificultatea constă în scrierea ecuației)

KIDI- sfat:

urmați pe rând, TOATE etapele- fiecare este foarte importantă!!!

Felicitări! Ai terminat cursul!

„A N T R E N A M E N T U L KIDI-10”

.

For sure you did not expect at this. Duo Bro wants to launch a discount virus. The humans will go crazy and they will spend all the money thay have on stupid things. Dizaster! Only you can save the situation.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Examples of questions from "Lecția 17. PROBLEME CARE SE REZOLVĂ CU AJUTORUL ECUAȚIILOR – pregătirea Evaluării Naționale 2020"

  • Triplul unui număr este cu 10 mai mare decât dublul său. Înzecitul numărului este egal cu
  • O carte costă 20 de lei. Cu ce procent trebuie scăzut prețul, pentru ca prețul să devină 16 lei?
  • Media aritmetică a două numere pare consecutive este egală cu 21. Atunci succesorul numărului mai mic este egal cu

Do you think you can make a better quiz than Lecția 17. PROBLEME CARE SE REZOLVĂ CU AJUTORUL ECUAȚIILOR – pregătirea Evaluării Naționale 2020?

Create your own quiz!
Problems with Lecția 17. PROBLEME CARE SE REZOLVĂ CU AJUTORUL ECUAȚIILOR – pregătirea Evaluării Naționale 2020? Report!

Main Partner:

Supporters:

Total time: 1695343940.9271 s