Lecția 7. M U L Ț I M EA NUMERELOR RAȚIONALE (III) – pregătirea Evaluării Naționale 2020

30 bonus points
0 successes
English
0
(0)
 • Operații cu fracții ordinare

 

 1. Adunarea/ scăderea
  ac±bc=a±bc,a,b,c∈ℤ,c≠0

 Dacă fracțiile nu au același numitor, aducem la același numitor.

Exemple:

59+79=129(3=43

OBS: rezultatul trebuie scris ca fracție ireductibilă!

87-97=-17=-1712+23=123)+232)=36+46=76

 1. Înmulțirea

mn·pq=m·pn·q, m, n, p, q∈ℤ, n,q≠0

Exemple:

 

35·74=2120-37·149=-4263(21=-23 sau 

pentru simplificarea calculelor, întâi putem simplifica: 

-3171·14293=-1·21·3=-23

 1. Împărțirea


mn:pq=mn·qp, m,n,p,q∈ℤ, n,p,q≠0

Exemple:

   

412:25=421126·521=56     

-1514:-57=-153142·-7151=+32

        

 1. Ridicarea la putere


abn=anbn, a,b∈ℤ, b≠0, n∈ℕ

Atenție: mai întâi stabilim semnul ( cu aceeași regulă ca la numerele întregi) , apoi modulul.

Exemple:

 

232=2232=49  

123=1323=18

     

-542=+5242=2516

     

-543=-5343=-12564

 

Observații: Se extind regulile de calcul cu puteri, cunoscute la numere întregi.

 

 • Puterea negativă a unui număr rațional


a-n=1an, a∈ℚ*, n∈ℕ

OBS:   

a-1=1a se numește inversul lui a (

a≠0 )

   

mn-1=nm, m, n∈ℤ*        

Exemple:

 

3-1=135-2=152=12529-1=92-75-1=-57-45-3=-45-13=-543=-12564   sau                =-453-1=-64125-1=-12564               

                

 • Operații cu fracții zecimale
 1. Adunarea/ scăderea – fracții zecimale finite

Putem transforma în fracții ordinare și aplicăm regulile acestora.

Sau

Așezăm fracțiile una sub alta, având grijă ca virgula celui de al doilea număr să fie „sub” virgula primului număr, adunăm ca și când nu am avea virgulâ, dar când ajungem la aceasta, o trecem la rezultat.

Exemple: 12,3 + 5,2=  12,3 +

                                    5,2

                                  17,5

                       3,42+ 52,8 = 3,42+52,80= 3,42+

                                                              52,80

                                                              56,22

OBS.: Dacă nu avem același număr de zecimale, putem completa cu cifre de 0

                       5,87 – 1,3 = 5,87-

                                          1,30

                                          4,57

                        13,5 – 18,6 = – ( 18,6 –

                                                 13,5 )

                                              –   5,1

 1. Înmulțirea – fracții zecimale finite

Putem transforma în fracții ordinare și aplicăm regulile acestora.

Sau

Înmulțim numerele ca și când nu ar fi virgula, la final așezăm virgula așa încât numărul cifrelor de după virgulă de la rezultat să fie egal cu totalul cifrelor de după virgulă al celor două numere înmulțite.

Atenție la stabilirea semnului!

Exemplu

-2,34·1,2=-2,808 ( pentru că ,

234·12=2808în total după virgulă sunt 3 cifre)

 1. Împărțirea: – fracții zecimale finite- cel mai simplu este să transformăm în fracții ordinare și să aplicăm regulile acestora.

Exemplu

-1,2:0,5=-12101·1015=-125=-2,4

Sau                           =

-12:5=-2,4

 1. Ridicarea la putere – fracții zecimale finite

Stabilim semnul, apoi modulul, ridicând la putere modulul numărului.

Exemplu:

-0,13=-0,13=-0,001

OBS: pentru operațiile cu fracțiile zecimale infinite ( periodice simple sau mixte), transformăm în fracții ordinare, apoi efectuăm calculele.

 

 • Observații

    –  Pentru împărțirea a două numere naturale, dacă avem rest nenul, punem virgulă la rezultat și continuăm împărțirea adăugând cifre de 0 de câte ori avem nevoie.

    –  Ordinea efectuării aperațiilor se extinde de la numerele întregi la numerele raționale, cu aceleași reguli.

    –  Regulile de calcul cu puteri se extind de la numerele întregi la numerele raționale.

   –  Nu avem fracții zecimale cu perioada 9

 

 • Riscuri (greșeli)

– să nu calculăm corect sume ( diferențe) de fracții zecimale.

         Exemplu: 1,(2)+2,(3)=3,(5)  pentru că 

119+219=329=3,(5)

                  Dar  1,(4)+3,(5)

≠4,(9), ci 1,(4)+3,(5) =

139+329=459=5

     KIDI- sfat:  dacă avem de efectut operații cu fracții zecimale  periodice, întâi transformăm în fracții ordinare.

 

 

Felicitări! Ai terminat cursul!

 

„A N T R E N A M E N T U L   KIDI-10” 

..

Duo Bro throw with hypnotic small to make you not like reading and learning. Hold your breath for 2 seconds and defeat her in this fight!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Examples of questions from "Lecția 7. M U L Ț I M EA NUMERELOR RAȚIONALE (III) – pregătirea Evaluării Naționale 2020"

 • abn·bam(a,bnenule,m<n)va fi egal cu
 • Împărțind două numere naturale nenule, putem obține
 • Diferența a două fracții zecimale finite, pozitive, este un număr natural. Atunci

Do you think you can make a better quiz than Lecția 7. M U L Ț I M EA NUMERELOR RAȚIONALE (III) – pregătirea Evaluării Naționale 2020?

Create your own quiz!
Problems with Lecția 7. M U L Ț I M EA NUMERELOR RAȚIONALE (III) – pregătirea Evaluării Naționale 2020? Report!

Main Partner:

Supporters:

Total time: 1695332834.314 s