”Meșterul de oglinzi”

13 bonus points
0 successes
English
0
(0)

A fost odată, într-o ţară foarte depărtată, un meşter de oglinzi. Dar un meşter foarte iscusit, care prinsese taina luminei, se vede, până într-atâta oglinzile lui erau de curate şi de adânci, de să s-arate în ele, până la cel mai mic amănunt, zări întregi. Cea mai uşoară încretitură a chipului ţi-o arătau oglinzile lui, şi ceea ce-n oglinzile celorlalţi meşteri nici nu zăreai, într-ale lui se desluşea cu o rară limpezime.
Lume de pe lume alerga la meşterul acesta să-i cumpere oglinzile. De peste nouă mări şi nouă ţări soseau la dânsul, căci nicăiri aiurea aşa marfă nu mai găseau.
Şi iată că într-o bună zi, un crainic îi aduce ştirea că-n curând avea să-i calce pragul împărăteasa lui Minciună- împărat — cel mai bogat om de pe lume — ca să-i cumpere o oglindă.
Şi s-a pregătit meşterul să primească pe luminata cumpărătoare, şi cuptoarele nu mai prididiră luna aceea să topească şi să închege apoi cel mai curat şi mai luminos cleştar de oglindă.
Şi a sosit împărăteasa, cu mare alai, cu suliţari şi săgetători călări, împrejurul caratei. Iar când a dat să se coboare măria-sa din carată, s-a spăimântat meşterul de sluţenia ei.
Avea, mă rog, împărăteasa un cap rotund cât un dovleac, o faţă fălcoasă, ca de cal, şi un trup scurt şi gros cât o buturugă.
S-a închinat meşterul până la pământ, iar când a trecut împărăteasa înaintea lui, s-a bătut, bietul, peste gură ca după ucigă-l-toaca.
Şi-a început să-i arate, meşterul, împărătesei, fel şi fel de oglinzi. S-a privit împărăteasa în ele, numai câte o clipă numai, căci le şi dădea la o parte, necăjită cât de rău o arătau oglinzile meşterului acestuia. Şi, la urma urmei, când şi-aruncă privirea în cea din urmă, batjocori pe meşter că o făcuse să alerge, poşte întregi, pentru o marfă tot aşa de proastă ca şi a celorlalţi vânzători.
Ba nu se mulţumi cu batjocora, şi-nciudată îi spuse că dacă până într-o lună nu-i face o oglindă care s-o arate cum trebuie, unde-i stă picioarele, îi va sta capul; iar de i-o va face cum trebuie, îl va scălda în aur. Şi-a plecat împărăteasa.
Iar bietul meşter a rămas de tot mâhnit. Ştia el bine că oglinzi ca ale lui nu găseai să fi mers lumea întreagă. Mai limpezi mai curate, cum le-ar fi făcut? Atunci de ce nu i-au plăcut împărătesei? Şi s-a zbuciumat, bietul meşter, trei zile şi trei nopţi; şi a patra zi, iată că soseşte, pe neaşteptate, tatăl meşterului, un bătrân de peste şaptezeci de ani, un bătrân care văzuse şi auzise multe. Şi văzându-şi fiul atât de amărât, l-a întrebat bătrânul: că ce are? Şi fiu-său îi povesti toate de-a fir-a-părul. Iar bătrânul înţelept zâmbi şi-i spuse: „Păi cum vrei tu, măi băiete, să-i placă împărătesei oglinzile tale, când ele o arată mai bine decât toate celelalte, cum e? Iscodeşte, de poţi, o oglindă care s-o înfăţişeze altfel decât e dânsa aievea, şi atunci o să vezi cum o să-i placă!”
A gândit meşterul şi-a văzut că bătrânul lui tată avea dreptate. Şi cum era stăpân pe taina meşteşugului lui, a ars din nou cuptoarele, a chibzuit, a îmbinat şi a răsfrânt razele în fel şi chipuri, până a statornicit, în sfârşit, focarele unei oglinzi, aşa cum vroise dânsul.
Iar când a venit, peste o lună, împărăteasa, cum se legase prin cuvânt că va face, meşterul s-a închinat şi i-a dat oglinda. S-a privit împărăteasa şi nu-i venea să mai lepede oglinda din mână, aşa de răsărită, de subţiată şi de mlădioasă o arăta cleştarul. Şi a poruncit să i se plătească meşterului aurul din două hărăbăli pline, că să fi trăit meşterul zece veacuri de om, nici pe sfert din bogăţia ceea n-ar fi putut agonisi cu meşteşugul lui.
Iar după ce a plecat împărăteasa, cu suliţarii şi săgetătorii călări, împrejurul caratei şi cu cei zece slujitori cari purtau oglinda pe perne de puf, să nu cumva s-o sfarme, s-a uitat meşterul mai întâi la comoara pe care era acuma stăpân, apoi la clădăria de oglinzi minunate ce făcuse şi zise: „Dacă numai pentru o singură oglindă mincinoasă am căpătat atâta aur, cât nu mi l-ati fi adus voi de v-aş fi vândut cu zecile de mii, la ce folos m-aş munci de acum înainte să vă fac cât mai limpezi şi mai poleite? Hai, duceţi-vă la naiba!” Şi dându-le un picior, căzură oglinzile minunate şi să sfărâmară în mii şi mii de aşchii.

Ufo will throw with jelly on your colleagues’ brain. Win this battle to avoid it!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Examples of questions from "”Meșterul de oglinzi”"

  • ” A fost odată, într-o țară foarte depărtată, un ...... ”.
  • ” Meșterul era foarte ..... ”
  • De la cine a primit meșterul o veste ?

Do you think you can make a better quiz than ”Meșterul de oglinzi”?

Create your own quiz!
Problems with ”Meșterul de oglinzi”? Report!

Main Partner:

Supporters:

Total time: 1695360129.9665 s