Participarea României la Primul Război Mondial

35 bonus points
0 successes
English
0
(0)

Prima mare conflagrație mondială a cuprins nu numai ” bătrânul continent”, ci întreaga omenire. Războiul fusese pregătit de o serie de factori – accelerarea cursei înarmărilor, formarea blocurilor militare – scânteia fiind asasinatul de la Sarajevo din 1914. România va participa la Marele Război cu scopul realizării statului național unitar român (României Mari).

It’s not true! Stupidika said that the phones are death to the brain. So it is. Win this battle!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Examples of questions from "Participarea României la Primul Război Mondial"

  • Omul politic marcant al perioadei care a dus tratativele cu Antanta a fost
  • Primul Război Mondial s-a încheiat cu victoria Antantei la data de
  • Pentru statul român, victoria în Primul Război Mondial alături de Antanta a marcat și

Do you think you can make a better quiz than Participarea României la Primul Război Mondial?

Create your own quiz!
Problems with Participarea României la Primul Război Mondial? Report!

Main Partner:

Kidibot este sustinut de Electrica

Supporters:

Total time: 1660899929.0237 s