Participarea României la Primul Război Mondial

35 bonus points
0 successes
English
0
(0)

Prima mare conflagrație mondială a cuprins nu numai ” bătrânul continent”, ci întreaga omenire. Războiul fusese pregătit de o serie de factori – accelerarea cursei înarmărilor, formarea blocurilor militare – scânteia fiind asasinatul de la Sarajevo din 1914. România va participa la Marele Război cu scopul realizării statului național unitar român (României Mari).

Multi Eyes said he’s smarter than you. Do you prove him otherwise?

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Examples of questions from "Participarea României la Primul Război Mondial"

  • În urma Consiliului de Coroană de la Sinaia din 1914 s-a stabilit
  • În urma Consiliului de Coroană de la București din 1916, România intra în război de partea Antantei în vederea eliberării românilor din
  • Regele Ferdinand I și regina Maria au fost încoronați la 15 octombrie 1922 ca suverani ai României Mari la

Do you think you can make a better quiz than Participarea României la Primul Război Mondial?

Create your own quiz!
Problems with Participarea României la Primul Război Mondial? Report!

Main Partner:

Supporters:

Total time: 1695291473.5357 s