POPA TANDA 2

15 bonus points
0 successes
English
0
(0)

Acest quiz are la bază textul nuvelei “Popa Tanda” de Ioan Slavici și este format din 10 itemi! Succes!

Megalix stolen all your pen reserves and you don’t have what it takes to write in class. Accept the challenge to get it back!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Examples of questions from "POPA TANDA 2"

  • Dascălul Pintilie din Butucani este
  • Care sunt în ordine „strategiile” prin care preotul vrea să îi schimbe pe sătenii din Sărăceni?
  • Locul aflat la răscrucea dintre drumurile care vin de la Valea Seacă și duc La Valea Răpiții se numește:

Do you think you can make a better quiz than POPA TANDA 2?

Create your own quiz!
Problems with POPA TANDA 2? Report!

Main Partner:

Supporters:

Total time: 1695753249.4382 s