Recapitulare matematică (4) clasa a VIII-a – semestrul I

30 bonus points
0 successes
English
0
(0)

PUNCTE, DREPTE, PLANE, CORPURI GEOMETRICE
▪ Puncte, drepte, plane: convenţii de desen şi notaţie
▪ Determinarea dreptei; determinarea planului
▪ Piramida: descriere şi reprezentare; tetraedrul
▪ Prisma: descriere şi reprezentare; paralelipipedul dreptunghic; cubul
▪ Poziţiile relative a două drepte în spaţiu; relaţia de paralelism în spaţiu
▪ Unghiuri cu laturile respectiv paralele (fără demonstraţie); unghiul a două drepte în spaţiu; drepte perpendiculare
RELAŢII ÎNTRE PUNCTE, DREPTE ŞI PLANE
▪ Poziţiile relative ale unei drepte faţă de un plan
▪ Dreaptă perpendiculară pe un plan; distanţa de la un punct la un plan; înălţimea piramidei
▪ Poziţiile relative a două plane
▪ Plane paralele; distanţa dintre două plane paralele; înălţimea prismei
▪ Secţiuni paralele cu baza în corpurile geometrice studiate;
▪ Trunchiul de piramidă: descriere şi reprezentare
PROIECŢII ORTOGONALE PE UN PLAN
▪ Proiecţii ortogonale de puncte, de segmente de dreaptă şi de drepte pe un plan
▪ Unghiul dintre o dreaptă şi un plan; lungimea proiecţei unui segment

It’s not true! Ufo said that the phones are death to the brain. So it is. Win this battle!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Examples of questions from "Recapitulare matematică (4) clasa a VIII-a – semestrul I"

  • În cubul ABCDEFGH mAF,HC=
  • În cubul ABCDEFGH:
  • VABCDEF piramidă regulată. GHIJKL este intersecția piramidei cu un plan paralel cu baza, care trece prin mijlocul înălțimii. Dacă AB=4cm, atunci AGHIJKL=

Do you think you can make a better quiz than Recapitulare matematică (4) clasa a VIII-a – semestrul I?

Create your own quiz!
Problems with Recapitulare matematică (4) clasa a VIII-a – semestrul I? Report!

Main Partner:

Supporters:

Total time: 1702031253.2069 s