Spațiul românesc între diplomație și conflict în Evul Mediu și la începuturile modernității

30 bonus points
0 successes
English
0
(0)

De la Rovine la lupta de la Călugăreni

Hey dude! Ufo thinks that you have a weird avatar. Challenge him to change his Crocobetian opinion.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Examples of questions from "Spațiul românesc între diplomație și conflict în Evul Mediu și la începuturile modernității"

  • Mircea cel Bătrân încheia un tratat antiotoman la Brașov în 1395 cu regele Ungariei
  • O grea lovitură pentru Moldova în 1484, va fi pierderea cetăților-porturi
  • Dimitrie Cantemir încheie un tratat antiotoman cu țarul Rusiei, Petru cel Mare la

Do you think you can make a better quiz than Spațiul românesc între diplomație și conflict în Evul Mediu și la începuturile modernității?

Create your own quiz!
Problems with Spațiul românesc între diplomație și conflict în Evul Mediu și la începuturile modernității? Report!

Main Partner:

Supporters:

Total time: 1686419463.1951 s