Ștefan cel Mare

28 bonus points
0 successes
English
0
(0)

Domnitorul Moldovei a domnit 47 de ani si a ctitorit numeroase biserici și mănăstiri, în spațiul geografic dintre Carpați și Nistru . A avut confruntări militare cu marile puteri care amenințau Moldova, păstrând independența țării. Ștefan cel Mare apare în literatura română în romanul ” Frații Jderi” de Mihail Sadoveanu, ” Apus de soare” de B.Șt. Delavrancea , cât și în alte creații literare.

Nokko stolen all your pen reserves and you don’t have what it takes to write in class. Accept the challenge to get it back!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Examples of questions from "Ștefan cel Mare"

  • Cea mai strălucită victorie a lui Ștefan cel Mare asupra turcilor a avut loc la
  • Tratatul antiotoman de la Hârlău este încheiat în anul
  • Ștefan cel Mare a fost înmormântat la ctitoria sa, mănăstirea

Do you think you can make a better quiz than Ștefan cel Mare?

Create your own quiz!
Problems with Ștefan cel Mare? Report!

Main Partner:

Supporters:

Total time: 1686418360.9412 s