Tehnologia de obținere a fondurilor de bază (supelor)

28 bonus points
0 successes
English
0
(0)

Qiuzul se adresează profesorilor care predau Modulul ”Sortimente de preparate și băuturi” la clasa a X-a, domeniul Turism și alimentație și poate fi utilizat la evaluarea cunoștințelor teoretice și de laborator tehnologic.

Darknetizen said he’s smarter than you. Do you prove him otherwise?

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Examples of questions from "Tehnologia de obținere a fondurilor de bază (supelor)"

  • Fondurile sunt semipreparate culinare lichide la care procesul principal de obținere este
  • Principalul efect negativ înregistrat la obținerea fondurilor de bază este
  • Aspectul fondurilor albe și brune trebuie să fie de

Do you think you can make a better quiz than Tehnologia de obținere a fondurilor de bază (supelor)?

Create your own quiz!
Problems with Tehnologia de obținere a fondurilor de bază (supelor)? Report!

Main Partner:

Supporters:

Total time: 1695695992.3124 s