Test Română final clasa VII

15 bonus points
0 successes
English
0
(0)

Testul conține subiecte grilă care verifică elemente de fonetică, vocabular, morfologie etc.

What a disaster! Girafone wants to lead a Crocobets team to attack your school. Take him down!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Examples of questions from "Test Română final clasa VII"

  • Numărul de sunete și litere pentru cuvântul gherghef este:
  • Există numai diftongi descendenți în seria:
  • În enunțul: Ce-a câștigat la concursul de lectură?, cratima este un semn de:

Do you think you can make a better quiz than Test Română final clasa VII?

Create your own quiz!
Problems with Test Română final clasa VII? Report!

Main Partner:

Supporters:

Total time: 1686424427.3356 s