ACIZI ŞI BAZE 1

25 bonus points
0 successes
English
0
(0)

Acest test este destinat pentru elevii claselor a VIII-a care vor sa-şi verifice cunoştinţele legate de acizi şi baze.

Crocobat sings you a hypnotic song. Your mind is foggy. Can you show us how strong you are?

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Examples of questions from "ACIZI ŞI BAZE 1"

  • Este considerată bază tare:
  • H2SO3este:
  • Reactivul de identificare pentru HCl este:

Do you think you can make a better quiz than ACIZI ŞI BAZE 1?

Create your own quiz!
Problems with ACIZI ŞI BAZE 1? Report!

Main Partner:

Supporters:

Total time: 1716701872.9017 s