Constituțiile democratice ale României

28 bonus points
0 successes
English
0
(0)

În secolul al XIX-lea oamenii politici, dar și intelectualitatea românească, vizează modernizarea și occidentalizarea societății românești. Nevoia unei legi fundamantale era cerută de noile realități economico-sociale și politice din secolul al XIX -lea. Proiecte constituționale încep să apară în prima jumătate a secolului al XIX-lea , dar prima Constituție democratică a României este adoptată în timpul domnitorului Carol I.Urmează legea fundamentală de după Marea Unire din 1918, iar apoi Constituția din ultimul deceniu al secolului al XX-lea, care marchează revenirea la democrație, pluripartidism și economie de piață.

For sure you did not expect at this. Crocobat wants to launch a discount virus. The humans will go crazy and they will spend all the money thay have on stupid things. Dizaster! Only you can save the situation.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Examples of questions from "Constituțiile democratice ale României"

  • Constituția care consacra în plan juridic Marea Unire din 1918 a fost promulgată de către regele
  • Constituția României Mari ( Unificării) a fost adoptată în anul
  • Constituția din 1991 a fost modificată în

Do you think you can make a better quiz than Constituțiile democratice ale României?

Create your own quiz!
Problems with Constituțiile democratice ale României? Report!

Main Partner:

Supporters:

Total time: 1695611889.9552 s