Gestionarea deseurilor

35 bonus points
0 successes
English
0
(0)

Test de recapitularea Modulul 1: Gestionarea deseurilor;
Clasa a XI-a
Profil: Protectia mediului

Uhubau conceived a plan to paralyze all education in the country. They will throw with giant space rocks towards all the schools. It will be a disaster. Victimes, chaos. You have to stop them. Good luck!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Examples of questions from "Gestionarea deseurilor"

  • Substanţele şi preparatele care în contact cu alte substanţe prezintă o reacţie puternic exotermă sunt considerate deşeuri periculoase: a. oxidante; b. corozive; c. iritante; d. cancerigene
  • Sunt considerate deşeuri menajere fermentabile: a. metale; b. lemn, carton; c. resturi de fructe şi legume d. cenuşa, zgura
  • Din categoria materialelor combustibile care compun deşeurile menajere fac parte: a. cenuşa, zgura, pământul b. hârtia, lemnul, textilele; c. metalele, sticla, ceramica d. resturi de fructe şi legume

Do you think you can make a better quiz than Gestionarea deseurilor?

Create your own quiz!
Problems with Gestionarea deseurilor? Report!

Main Partner:

Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni Conținutul acestui site nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Supporters:

Total time: 1680367548.735 s