Lecția 23. ELEMENTE DE ORGANIZARE A DATELOR – pregătirea Evaluării Naționale 2020

30 bonus points
0 successes
English
0
(0)

• Noțiuni de reamintit

Uneori, pentru a reprezenta o situație concretă ( de exemplu notele obținute de elevii unei clase la un test) nu ne interesează aspectul concret ( de exemplu cine a luat nota 10), ci alte elemente, cum ar fi: media clasei, câți elevi au notă de trecere, care este nota obținută de cei mai mulți elevi, etc

Pentru centralizarea datelor putem folosi tabele, grafice, diagrame.

Să ne imaginăm următoarea situație: elevii de clasa a VIII-a au dat test la Matematică și au obținut următoarele note: 3 elevi nota 4, 5 elevi nota 5, 2 elevi nota 6, 4 elevi nota 7, 2 elevi nota 8, 4 elevi nota 9 și 6 elevi nota 10.

• Tabelul

 • Graficul

 • Diagrama

 • Diagrama circulară

 • Întrebări posibile
 1. Câți elevi sunt în clasă?
 2. Câți elevi au luat nota 9?
 3. Câți elevi au luat notă peste 8?
 4. Câți elevi nu au notă de trecere?
 5. Ce notă s-a luat de cele mai multe ori?
 6. Care este media clasei la acel test?
 7. Cât la sută din elevi au notă cel puțin egală cu 6?

Răspunsuri/rezolvări:

 1. Sunt 3+5+2+4+2+4+6=26 de elevi
 2. 4 elevi
 3. Notă peste 8 înseamnă 9 sau 10, adică 4+6=10
 4. Notă de trecere înseamnă peste 5, deci cei cu nota 4, adică3 elevi nu au notă de trecere.
 5. De cele mai multe ori, adică de 6 ori s-a luat nota 10.
 6. Media clasei înseamnă suma tuturor notelor, împărțită la numărul elevilor, adică
  4·3+5·5+6·2+7·4+8·2+9·4+10·63+5+2+4+2+4+6=18926=≃7,27
 7. Notă cel puțin egală cu 6 înseamnă nota 6,7,8,9,10.

În total sunt 2+4+2+4+6=18 elevi.

26 elevi…………………..100%

18 elevi……………………x%

x=18·10026≃69,23

Deci aproximativ 69,23% din elevi au luat notă peste 6.

 • Riscuri (greșeli)

– să nu fim atenți la cerință sau la interpretarea datelor.

 KIDI- sfat:

– încercăm să reprezentăm și în alt fel informația din tabel. De exemplu, dacă avem tabel, am putea să facem graficul.

Felicitări! Ai terminat cursul!

„A N T R E N A M E N T U L   KIDI-10” 

.

Belly conceived a plan to paralyze all education in the country. They will throw with giant space rocks towards all the schools. It will be a disaster. Victimes, chaos. You have to stop them. Good luck!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Examples of questions from "Lecția 23. ELEMENTE DE ORGANIZARE A DATELOR – pregătirea Evaluării Naționale 2020"

 • În tabelul alăturat sunt trecute temperaturile înregistrate în primele 5 zile ale anului. Care este diferența dintre cea mai mare și cea mai mică dintre temperaturile înregistrate?
 • În graficul alăturat, sunt trecute notele elevilor unei clase la un test. Câți elevi au luat nota 4?
 • În diagrama alăturată este reprezentată împărțirea unui teren : a% se cultivă cu legume, b% se cultivă cu pomi fructiferi, c% este gazon, restul este pentru amenajarea unei gradini botanice. Dacă întreg terenul are 20 ha, atunci pomii fructiferi acoperă o suprafață de

Do you think you can make a better quiz than Lecția 23. ELEMENTE DE ORGANIZARE A DATELOR – pregătirea Evaluării Naționale 2020?

Create your own quiz!
Problems with Lecția 23. ELEMENTE DE ORGANIZARE A DATELOR – pregătirea Evaluării Naționale 2020? Report!

Main Partner:

Supporters:

Total time: 1696350177.091 s