Lucruri simple din … geometrie

10 bonus points
0 successes
English
0
(0)

Recapitularea noțiunilor teoretice din geometrie studiate până acum.

Taka sings you a hypnotic song. Your mind is foggy. Can you show us how strong you are?

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Examples of questions from "Lucruri simple din … geometrie"

  • Punctul situat în interiorul segmentului astfel încât distanțele de la el la extremitățile segmentului să fie egale se numește:
  • Dacă AB  CD = O și  m(AOC) = 90° atunci  dreptele AB și CD sunt drepte:
  • Dreapta perpendiculară pe mijlocul unui segment se numește:

Do you think you can make a better quiz than Lucruri simple din … geometrie?

Create your own quiz!
Problems with Lucruri simple din … geometrie? Report!

Main Partner:

Supporters:

Total time: 1716739168.7933 s