Principatele Române în prima jumătate a secolului al XIX-lea

28 bonus points
0 successes
English
0
(0)

La începutul secolului al XIX-lea Principatele Dunărene se aflau sub regimul fanariot impus de turci în 1711 în Moldova și 1716 în Țara Românească. Numeroase memorii înaintate marilor puteri europene de către boierimea românească solicitau înlăturarea regimului fanariot și revenirea la domniile pământene.
Momentele importante ale primei jumătăți ale secolului al XIX-lea au fost cele două revoluții: cea condusă de Tudor Vladimirescu și revoluția de la 1848-1849.

Chicky Briki throw with hypnotic small to make you not like reading and learning. Hold your breath for 2 seconds and defeat her in this fight!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Examples of questions from "Principatele Române în prima jumătate a secolului al XIX-lea"

  • ” Constituția cărvunarilor” este elaborată de către
  • Document al revoluție de la 1848-1849 elaborat la 27 martie 1848 la Iași
  • Document programatic elaborat de către Mihail Kogălniceanu în august 1848

Do you think you can make a better quiz than Principatele Române în prima jumătate a secolului al XIX-lea?

Create your own quiz!
Problems with Principatele Române în prima jumătate a secolului al XIX-lea? Report!

Main Partner:

Supporters:

Total time: 1695974590.5095 s