Pronumele și adjectivul pronominal demonstrativ

15 bonus points
1 successes
English
0
(0)

Este un test pentru elevii clasei a VII-a care verifică însușirea corectă a noțiunilor abia învățate despre pronumele și adjectivul pronominal demonstrativ.

Hey dude! Quatropod thinks that you have a weird avatar. Challenge him to change his Crocobetian opinion.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Examples of questions from "Pronumele și adjectivul pronominal demonstrativ"

  • Selectează răspunsul care conține doar pronume demonstrative de apropiere:
  • Care tip de pronume demonstrativ are și formele semiindependente CEL, CEA, CEI, CELE?
  • Este analizat corect cuvântul marcat din enunțul: Cu sfatul tău, a trecut cu bine peste ACELE dificultăți.

Do you think you can make a better quiz than Pronumele și adjectivul pronominal demonstrativ?

Create your own quiz!
Problems with Pronumele și adjectivul pronominal demonstrativ? Report!

Main Partner:

Supporters:

Total time: 1716699927.3597 s