România în perioada regimului ceaușist

26 bonus points
0 successes
English
0
(0)

A doua etapă a regimului totalitar comunist din România este marcată de perioada ceaușistă (1965-1989) . Regimul ceaușist s-a caracterizat prin: existența partidului unic, poliția politică – Securitatea – , economia centralizată, cultul personalității și încălcarea drepturilor și libertăților cetățenești. Anul 1989 a marcat prăbușirea sistemului comunist în statele din Răsăritul Europei, inclusiv în România.

Multi Eyes throw with hypnotic small to make you not like reading and learning. Hold your breath for 2 seconds and defeat her in this fight!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Examples of questions from "România în perioada regimului ceaușist"

  • Nicolae Ceaușescu devine primul președinte al României în anul
  • Noul lider de la Moscova, Mihail Gorbaciov, vizitează România în anul
  • A doua mare grevă muncitorească din perioada ceaușistă a avut loc în 1987 la

Do you think you can make a better quiz than România în perioada regimului ceaușist?

Create your own quiz!
Problems with România în perioada regimului ceaușist? Report!

Main Partner:

Supporters:

Total time: 1695290154.1569 s