Sistemul nervos la mamifere

15 bonus points
0 successes
English
0
(0)

Testul conceput conține informații despre alcătuirea sistemului nervos si rolul componentelor sale.
Deasemeni sunt prezentate și noțiuni de igienă și patologie a sistemului nervos.
Un fapt important îl constituie cunoașterea măsurilor de prevenire a bolilor .

Chicky Briki will throw with jelly on your colleagues’ brain. Win this battle to avoid it!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Examples of questions from "Sistemul nervos la mamifere"

  • 2.Reflexele înnăscute se închid în: a. măduva spinării b.cerebel c.trunchiul cerebral d.diencefal
  • . Are rol în menținerea echilibrului: a. trunchiul cerebral b. cerebelul c. măduva spinării d.hipotalamusul
  • Senzațiile specifice (auditivă, vizuală) se formează la nivelul: a. trunchiului cerebral b.măduvei spinării c. cerebelului d. ariilor sensitive de pe suprafată emisferelor cerebrale

Do you think you can make a better quiz than Sistemul nervos la mamifere?

Create your own quiz!
Problems with Sistemul nervos la mamifere? Report!

Main Partner:

Supporters:

Total time: 1686429658.2256 s