Unghiuri

10 bonus points
0 successes
English
0
(0)

Parcurgerea acestui quiz are rolul de a forma elevilor următoarele competențe:
– explorarea caracteristicilor, relațiilor și a proprietăților figurilor și corpurilor geometrice identificate în diferite contexte;
– utilizarea terminologiei specifice și a unor simboluri matematice în rezolvarea de probleme cu raționamente diverse.

Multi Eyes stolen all your pen reserves and you don’t have what it takes to write in class. Accept the challenge to get it back!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Examples of questions from "Unghiuri"

  • Alege simbolurile corespunzătoare unghiurilor, în ordinea crescătoare a deschiderii acestora (de la deschiderea cea mai mică, la deschiderea cea mai mare):
  • Orice unghi cu deschiderea mai mică decât un unghi drept se numește .....
  • Observă desenul și numește culorile unghiurilor obtuze.

Do you think you can make a better quiz than Unghiuri?

Create your own quiz!
Problems with Unghiuri? Report!

Main Partner:

Supporters:

Total time: 1686375214.4199 s