Unghiuri

10 bonus points
0 successes
English
0
(0)

Parcurgerea acestui quiz are rolul de a forma elevilor următoarele competențe:
– explorarea caracteristicilor, relațiilor și a proprietăților figurilor și corpurilor geometrice identificate în diferite contexte;
– utilizarea terminologiei specifice și a unor simboluri matematice în rezolvarea de probleme cu raționamente diverse.

It’s not true! Pinkbrain said that the phones are death to the brain. So it is. Win this battle!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Examples of questions from "Unghiuri"

  • Alege , din lista de mai jos, denumirea fiecărui unghi:
  • Un unghi este format din........................
  • Privește figura și spune dacă enunțurile sunt adevărate sau false: - semidreptele CO și MN formează un unghi; - în figură există unghiuri care au vârful comun; - BON^ este unghi obtuz.

Do you think you can make a better quiz than Unghiuri?

Create your own quiz!
Problems with Unghiuri? Report!

Main Partner:

Supporters:

Total time: 1718406424.7096 s